Dr. Jánosi László - tanszékvezető, egyetemi tanár - SkillsHungary szakmai szakértő bemutatja, Sípos Kristóf Balázs és Takács Zoltán mechatronika versenyzőt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bemutatja, a Skills Hungary program szakértőit!

 

- Mi a foglalkozásod? 

Egyetemi tanár, tanszékvezető. Végzettségem: gépészmérnök

 

- Hogyan kerültél kapcsolatba az eseménnyel?

Az egyik kezdeményezője vagyok Magyarország részvételének a nemzetközi WorldSkills mozgalomban. Tagja voltam a belépést előkészítő tárgyaló bizottságnak. Magyarországon megalakítottam az első három szakma egyikének (mechatronika) képzési tervét és a Festo Kft, mint a WS egyik fősponzora támogatásával, megkezdtem az első kiválasztott versenyzők képzését. Az első részvételünktől kezdve, WS 2007 Shizuoka, szakértőként veszek részt a WS és ES munkájában.

 

- Mutasd be a versenyződet / versenyzőidet röviden, milyen szakterületük van, volt-e / voltak-e már korábban WorldSkills versenyen, ha igen milyen eredménnyel?

A mechatronika csapatversenyként működik. Tartalmilag három szakma ismereteit tartalmazza, így: a gépészmérnöki, villamosmérnöki és az informatikai tudást ötvözi. Egy csapat két főből áll. Jelenlegi versenyzőink Sipos Kristóf és Takács Zoltán. Kristóf végzett mechatronikai mérnök (Bsc) és első éves gépészmérnök hallgató (Msc).  Zoli első éves villamosmérnök hallgató (Bsc). Mindketten óriási áldozatokat hoznak a versenyre való minél jobb felkészülés érdekében. Számos kompromisszumot kellett kössenek ahhoz, hogy mind egyetemi tanulmányaiknak, mind pedig vállalt  versenyzői kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.

Kristóf és Zoli már több évet töltöttek a versenyekre való felkészüléssel. Napi szinten dolgoznak versenyfeladatok megoldásain és kreatív módon új megoldásokkal bővítik ismereteiket. Gyakran napi 10 órát is dolgoznak feladataikon.

Az első versenyük Abu Dhabiban volt, 2017-ben, ahol 37 nemzet csapatai között a 12. helyen szerepeltek. Munkájuk világszinvonalú volt és teljesítményüket Kiválósági Éremmel jutalmazták.

 

 

- Hogy néz ki a felkészülési időszak?

A felkészülési időszakban főleg a gyakorlati munkára fektetjük a hangsúlyt. A versenyzők  elméleti ismeretei jól megalapozottak. Versenyhelyzetben az elméleti ismeretek folyamatos alkalmazásáról van szó. Nagyon öszetett és nagy bonyolultságú feladatok minél rövidebb idő alatt történő megoldása a cél. Ennek érdekében új és új feladatok, műszaki problémák megoldásával foglalkoznak, egyes fogásokat, megoldásokat nagyon sokszor ismételve, gyakorolva, miközben mérjük a részfeladatok megoldásának idejét. A feladatok döntően két csoportba sorolhatók: az egyik a szerelés, gépépítés, technológiák építése, a másik a hálózat építés, PLC-k programozása, méréstechnikai és szabályozási feladatok végzése. Minden versenysorozat utolsó feladata az optimalizálás. Ekkor többnyire kötöttségek nélkül végezhetnek a versenyzők átalakításokat a saját már megépített rendszerükön annak érdekében, hogy a legrövidebb idő alatt és a legkisebb energiafelhasználással működtessék a technológiájukat. 

 

- Hogyan került(ek) kiválasztásra a versenyző(k)?

Versenyzőinket hagyományosan egy sokfordulós válogatási és felkészítési szérián keresztül választjuk ki. Úgy alakult, hogy a világverseny előtt kb két évvel országosan meghirdetjük a jelentkezési lehetőséget a versenyzői válogatásra. A jelöltek angol nyelvből és szakmai ismeretekből tesznek vizsgákat. Tapasztalatunk szerint általában 20-25 fő az aki ezeken a selejtezőkön elsőre megfelel. Ezt követően kb 2-3 hónapos periódusokban képzéseket indítunk és a gyakorlati képzéssel párhuzamosan házi feladatokat is adunk a jelölteknek. A kidolgozott feladatokat net-en küldik meg, amiket gondosan értékelünk. A jelöltek eredményességi pontokat gyűjtenek, majd a képzési periódus végén egy versenyt tartunk. A verseny eredménye és a gyűjtött pontok alapján kialakul egy erősorrend, ami alapján a mezőny első felét vonjuk be a további képzésbe. Ezt a módszert folytatva jutunk el addig, amíg a két legeredményesebb versenyző jelölt nem nevesíthető.

Amikor már csak ketten maradnak, vagyis megvan a kiválasztott csapat, akkor kezdődik az intenzív képzés, napi rendszerességgel és teljes munkaidőben.

A kiválasztott versenyzők először résztvesznek a világversenyen, majd további egyéves képzés és gyakorlás után indulhatnak a soron következő európai versenyen.

 

- Mik az előnyeink és mik a hátrányaink más országokhoz képest?

Eddig hat versenyző párost sikerült felkészítenünk a nemzetközi szereplésre. Ezen felkészítési munkák tapaszatalataiból és a versenyzők eredményes szerepléseiből tudunk következtetéseket levonni. Ezek alapján elmondható, hogy a versenyzőink felkészítése és felkészültsége világszínvonalú. Egyértelműen elmondhatjuk, hogy válogatott versenyzőink kivétel nélkül szakmailag kiválóan felkészült, kreatív és innovatív fiatalok. Ezek a tulajdonságok kivétel nélkül minden versenyző párosunkban megvoltak, így ezt a hazai kiválasztás és felkészítés előnyének is nevezhetjük.

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a világversenyeken rendszeresen a mezőny első harmadának a végén szerepelünk, amíg európai versenyeken mindíg az élmezőnyben végzünk. Különösen az ázsiai versenyzőkhöz képest van sebesség elmaradásunk, amit ezideig nem sikerült teljes hatékonysággal leküzdenünk.

Úgy látjuk, hogy a későbbiekben a mentális és erőnléti kérdésekre is külön hangsúlyt kell fektessünk.

 

- Kik a szakmai támogatók és hogyan segítik a versenyzőt?

A mechatronika szakma szakmai támogatója a FESTO Kft. Szerencsés, hogy a WS versenyek egyik fősponzora nemzetközi szinten is ugyanaz a cég, tehát a hazai támogatásra vonatkozóan fel sem merülnek kétségek. 

Általánosságban elmondható, hogy a Festo Kft támogatja a versenyzők kiválasztását, az utánpótlás képzést, az élversenyzők képzését. Ugyanakkor támogatja a szakképzést, a felsőoktatási képzést és a szakmérnök képzést is. Ezek a célok egybeesnek és összességében szolgálják az élversenyzők mindenkori képzését is. 

A versenyzők konkrét támogatása abban nyilvánul meg, hogy kiválóan felszerelt oktató centrumot biztosít a képzés számára, anyaggal és eszközökkel látja el a versenyző jelölteket és a versenyzőket, a képzés költségeit biztosítja (oktatókat, trénereket) és az oktatás idejére fedezi a jelöltek utazási, szállás és étkezési költségeit is. A Festo Kft a nemzetközi kapcsolatait is a képzés szolgálatába állítja. Az MKIK-val közösen nemzetközi felkészülési versenyeket segített szervezni és bonyolítani, immár több alkalommal.

 

- Hogyan fog zajlani a 3 napos verseny, mik lesznek a feladatok?

A mechatronika szakma sajátságos módon előre nem teszi közzé a várható feladatokat,így azokra konkrétan előre készülni nincs mód. Az expert verseny tapasztalatai alapján, az egymást követő évek feladatainak elemzésével bizonyos trendek megállapíthatók, de konkrét feladatok nem ismertek.

Így lehet sejteni, hogy valószínűleg öt feladat típus lesz a három napra kidolgozva. Bármilyen gyártási technológia mindíg az anyagellátással kezdődik, tehát valami anyagellátás biztosításával kapcsolatos berendezést biztosan kell építeni és programozni az első napon. Ezzel az állomással összefüggésben lehetséges majd egy karbantartási feladat is. 

A második napon egy ismeretlen technológia megépítését és a folyamatba illesztését szokták feladatul kitűzni. Erre még a feladat típusát illetően sincs ismeretünk. A legnagyobb titoktartásal készítik elő. 

A harmadik napon pedig várható a megépített technológián egy újabb karbantartási feladat, majd egy folyamat optimalizálás.

 

- Hogyan jellemeznéd a szakmát a hazai viszonylatokban?

A mechatronika szakma egy viszonylag újkeletű szakma, mindössze két-három évtizedes a kialakulása és múltja. A modern idők szakmájának számít és a 4. Ipari forradalom egyik alap szakmája. Meghatározó az új technológiai megoldásokban. Az automatizálás egyik alap pillére. Az ipari fejlődés egyik motorja, technikailag az emberiség jövőképének elválaszthatatlan része.

Hazai fejlődése, terjedése exponenciálisan növekvő, perspektívája beláthatatlan. Rövidesen az életünk minden területét átszövi az ipartól a kutúráig, a kereskedelemtől a közlekedésig, az egészségügytől az oktatáson át az otthonunkig és minden további területet.

 

- Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik ebben a szakterületben gondolkodnak?

Ha valakinek kreatív képességei és innovatív szándékai vannak, nagyon jó szakmai választás.

A szakma fejlődésének jelenleg csak a fantázia szab határt.

 

- Miért választottad ezt a szakterületet és mi motivál még ma is?

Azt hiszem, a szakterületet nem magam választottam, hanem a szakterület választott engem. Egész életemben kutatás-fejlesztéssel és oktatással foglalkoztam. Az új dolgok iránti fogékonyságom és vonzalmam okán a szakmai választás számomra magától értetődő volt. A folyamatos munkám következménye. A mechatronikai szakterület egyes elemeivel foglalkoztam évtizedekig, mire a 2000-es évek elejére összaállt a kép, hogy az egyes szakterületeket integrálni kell és együttműködésük szinergiában fog érvényesülni. Ez történik ma a szakmánkban.

A motivációt illetően külső és belső motivációk hatottak rám. Külső motiváció az a felismerés, hogy a szakma fejlődése és eredményessége mennyire befolyásolja a jövönket, belső motiváció pedig az, hogy minél több és új gondolatot szeretnék megalkotni, és hogy részese lehessek a technikai-társadalmi jövőkép alakításának. 

A mechatronika szakma művelésével a fentiekre mód nyílik.

 

Érdekel a SkillsHungary program?

Jelentkeznél versenyzőnek?

Olvasd el a részleteket itt.

EuroSkills 2018 Budapest

Gyere el és szurkolj élőben a Magyar versenyzőknek, 2018. szeptember 26 - 28. között Budapesten, a Hungexpón! További részletekért, kattints ide.

Közösség

Facebook

Flickr

Szakmai támogatóink