A Skills Hungary program bemutatása

A SkillsHungary program:

Magyarország az Országos Szakképzési Tanács javaslata, valamint az oktatási miniszter döntése alapján 2006. május 10-től tagja a WorldSkills International, valamint 2007-től az újonnan megalakult WorldSkills Europe nemzetközi szervezetnek. A két szervezetben 2006 és 2010 között a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet teljes jogú tagként képviselte Magyarországot. A Magyar Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között 2010. november 26-án történt megállapodás, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény értelmében 2011-től a WorldSkills és a EuroSkills versenyekkel kapcsolatos feladatokat a SkillsHungary program keretében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi. Magyarország a program fenntartásával biztosítja hazánk részvételét két, fiatal szakemberek részére szervezett nemzetközi versenysorozatban, a kétévente megrendezendő WorldSkills és EuroSkills versenyeken, amelyen minden jelentős ipari és gazdasági terület képviselteti magát. Magyarország eddig az alábbi versenyeken vett részt:

 

WorldSkills versenyek

 

EuroSkills versenyek

 

CÉLOK, ALAPELVEK

Az eredményes szereplés mellett fontos cél a versenyek előkészítése során és a versenyeken tapasztaltak és beépítése a magyar szakképzési rendszerbe.

Csak olyan versenyszámban nevezünk versenyzőt, ahol a gazdaság szakmai támogatóként megjelenik, és vállalja országos válogatóverseny megrendezését és a győztes a versenyző felkészítését.

Elmondható, hogy az immár 10 éve tartó folyamatos szervezés és felkészülés eredményeképpen bekerültünk a szakképzés megújításának európai folyamatába. Új, minőségi, korszerű elvárásoknak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyag birtokába kerülnek versenyzőink, szakértőink, melyek érezhetően megjelennek a hazai szakképzésben.

 

WorldSkills – A Szakmák Olimpiája

A szakmák, a szakképzés csúcsát szimbolizáló, a Szakmák Olimpiájaként ismert WorldSkills versenyek rendszere több mint hatvan éves múltra tekint vissza. A következő WorldSkills versenyre 2019-ben Kazanban, Oroszországban kerül sor.  

 

Jellemzők

A WorldSkills versenyek kétévente, minden páratlan évben kerülnek megrendezésre.

Minden ország egy versenyzőt vagy versenyzői csapatot nevezhet szakmánként, akit/akiket egy szakértő kísér.

Egy versenyző csak egy WorldSkills versenyen indulhat.

A verseny hossza: 4 nap, ebből a nettó versenyidő 15 és 22 óra közé esik.

A versenyszámok jellemzően egyéni versenyszámok, de van egy-két olyan szakma (pl.: mechatronika – 2 fős csapat) ahol csapatban indulnak a résztvevő országok.

A versenyzők felső korhatára a verseny évében betöltött 22 év, kivétel a mechatronika, ahol a betöltött 25 év a korhatár.

A verseny hivatalos nyelve az angol.

A versenyszámokat, vagyis hogy mely szakmákban lehet indulni a korábbi évek tendenciái, az új trendek és az előregisztráció során jelentkezett részvevők száma együtt határozzák meg.

A versenyeket öt alappillér, a 1) becsületesség, 2) átláthatóság, 3) pártatlanság, 4) partnerség és 5) innováció jegyében szervezik és bonyolítják.

A versenyfeladatok szakmától függően már a verseny előtt teljes egészében ismertek lehetnek, azonban alapszabály, hogy amennyiben a feladat ismert, azt a verseny előtt legalább 30%-ban meg kell változtatni.

 

A versenyfeladat

A versenyfeladat előkészítésében, és a szakma helyszíni lebonyolításával kapcsolatos előzetesen eldöntendő kérdésekben az összes nevezett ország érdekei – szakértőik által – képviselve vannak.   A közös munka által így valóban nemzetközi, általános, minden országban elfogadott és ismert sztenderd szerint kerüljön meghatározásra a versenyfeladat, annak értékelése, valamint a szakma úgynevezett technikai leírása. E technikai leírást minden verseny után már a helyszínen, a versenyek között pedig az online fórumokon folyamatosan frissítik, aktualizálják (új technológiák, eszközök szerszámok, módszerek).

A versenyfeladat kidolgozását vagy külső, független cég csinálja, vagy a tagországok szakértői tesznek javaslatot, majd a szakértők a beérkezett feladatok alapján szavazás útján döntenek a versenyfeladatról, amelyet a verseny előtti napokban minimum 30%-kal módosítanak. 

 

EuroSkills - a szakmák Európa-bajnoksága 

A EuroSkills versenyek a WorldSkills szakmai versenyek célkitűzéseit követik, csak európai szinten. A következő EuroSkills Grazban kerül megrendezésre 2020-ban.  

 

Jellemzők

A EuroSkills versenyek kétévente, minden páros évben kerülnek megrendezésre.

Minden ország egy versenyzőt vagy versenyzői csapatot nevezhet szakmánként.

Egy versenyző csak egy EuroSkills versenyen indulhat.

A verseny hossza: 3 nap, ebből a nettó versenyidő 14 és 18 óra közé esik.

A versenyszámok között vannak egyéni versenyek, valamint csapatversenyek (pl.: informatikai rendszerüzemeltető, mechatronika 2 fős csapat) 

A versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 25 év.

A verseny hivatalos nyelve az angol.

A versenyszámokat, vagyis hogy mely szakmákban lehet indulni a korábbi évek tendenciái, az új trendek és az előregisztráció során jelentkezett részvevők száma együtt határozzák meg.

 

Hivatalos résztvevők WorldSkills és EuroSkills versenyeken

Versenyző (Competitor, C)

A szakmában az adott ország által benevezett versenyző vagy csapat.  

 

Szakértő (Expert, E)

Olyan személy, aki országában szakmájának elismert, releváns tudással és tapasztalattal rendelkező művelője. Feladatköre hasonlít egy edzőére, a verseny előtt részt vesz a nemzeti válogatóverseny feladatainak összeállításában, a versenyző kiválasztásában majd felkészítésében, valamint a nemzetközi verseny előkészítésével kapcsolatos feladatokban. A versenyen a versenyzőjét kísérve közreműködik az adott szakma versenyének lebonyolításában és a versenyzők értékelésében. A magyar szakértők esetében alapkövetelmény a versenyek hivatalos nyelvének (angol) erős középfokú ismerete.  

 

Versenyzői csapatvezetők (Team Leader, TL)

A versenyzői csapatvezetők a tagszervezet által kijelölt azon személyek, akiknek feladata a versenyzőkkel való kapcsolattartás a verseny alatt.  

 

Hivatalos delegált (Official Delegate, OD)

A tagország által kijelölt képviselő a WorldSkills International, valamint a WorldSkills Europe stratégiai bizottságában, stratégiai és protokoll ügyekért felelős.

 

Technikai delegált (Technical Delegate, TD)

A tagország által kijelölt képviselő a WorldSkills International, valamint a WorldSkills Europe technikai bizottságában, országos szinten a versenyekhez kapcsolódó összes operatív feladatért felelős. A regisztrált szakmákban a szabályzat szerint a verseny előtt már kilenc hónappal szükséges az adott országot képviselő szakértők (valamint a technikai delegált) nevesítése és regisztrációja.  

Technikai delegált asszisztens (Technical Delegate Assistant, TDA)

A technikai delegált munkáját segíti.

 

Főszakértő (Chief Expert)

A tagországok szakértői által titkos szavazás útján kijelölt személy, akinek a szerepe kulcsfontosságú, ugyanis ő felel a verseny szakmai lebonyolításáért. 

Főszakértő helyetes (Deputy Chief Expert)

A tagországok szakértői által titkos szavazás útján kijelölt személy, a főszakértő munkáját segíti a verseny szakmai lebonyolításában.

Közösség

Facebook

Flickr