GYEMSZI

Szponzorált versenyszám: ápolás és gondozás


  A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv. A GYEMSZI-t a Kormány a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelettel, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézetbe történő beolvasztásával, és ezzel egyidejűleg a befogadó szervezet nevének módosításával 2011. május 1-i hatállyal hozta létre.   A GYEMSZI a jogszabályokban meghatározottak szerint a következő főbb feladatokat látja el:  
Az egészségszervezés, -tervezés és -finanszírozás területén:
 
Az egészségügyi minőségügy területén:
 
Az intézmény-felügyelet és térségi menedzsment területén:
 
A gyógyszerfelügyelet területén:
 
Az egészségügyi humán erőforrások területén:
 
További feladatai közzé tartozik:
  www.gyemszi.hu   gyemszi

Közösség

Facebook

Flickr