ÁEEK

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága módszertani intézményként áll a hazai egészségügyi ellátás szolgálatában és járul hozzá az ágazati humánerőforrás-, és az egészségügyi szakképzésnek a munkaerő-piaci szükségletekhez igazodó fejlesztéséhez. Tevékenysége középpontjában az egészségügyi szakdolgozók iránti elkötelezettség áll. Intézményünk fő célja hozzájárulni a korszerű, biztonságos és minőségi betegellátás megvalósításához, mely elképzelhetetlen jól képzett egészségügyi szakdolgozók nélkül.

A fentiek megvalósítása érdekében végezzük többek között:

  • a szakdolgozók egészségügyi szakképzését, a szakképzést lezáró vizsga szervezését,
  • a kötelező szakmacsoportos -, és szabadon választható továbbképzések szervezését és lebonyolítását,
  • a továbbképzési pontok nyomon követését,
  • kérelemre hatósági bizonyítvány kiállítását,
  • az egészségügyi dolgozók alap-, és működési nyilvántartásának vezetését,
  • a rezidensek foglalkoztatását és számukra ösztöndíj biztosítását,
  • tanulmányi és tehetségkutató versenyek szervezését,
  • az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működtetését.

 

Intézményünk az egészségügy területén „Health and Social Care” területén 2013 óta rendszeresen pályázik nemzetközi versenyeken (EuroSkills és a WorldSkills) történő részvétel támogatására, mely egyben a versenyzők kiválasztását és szakmai felkészítését takarja. A nemzetközi versenyszervezethez való csatlakozással azt a hosszú távú célt tűztük ki, hogy az egészségügyi - azon belül az ápolói tevékenység - magas presztízzsel felruházott, elismert hivatássá váljon. A tanulók motiválásán és eredményes szereplésen túl fontos célkitűzésünk, hogy a nemzetközi versenytapasztalatok (az ún. jó gyakorlatok) beépítésre kerüljenek a hazai oktatási rendszerbe. Reményeink szerint a nemzetközi versenyeken történő megmérettetés lehetősége, az eredményes szereplés jó hatással lehet az egészségügyi szakképzésben részt vevők számára, orientálhatja a tanulókat az ápolói pálya felé.

Eddigi legjobb eredményeink: 2014-ben bronzérmet, 2016-ban kiválósági érmet szereztek  versenyzőink, illetve a hazánkban megrendezett EuroSkills Budapest 2018 versenyen szoros küzdelemben,  kitartó munka eredményeként Varholik Dávid ezüstérmet szerzett.

A versenyzők felkészítésében több szakember vesz részt. Az egészségügy, azon belül az ápolás nagyon széles tudományterület, így minden, verseny szempontjából releváns témakörben az adott terület gyakorlott, elismert képviselői segítik a versenyzőt az elméleti és gyakorlati tudásának mélyítésében. További követelmény a felkészítőkkel szemben a szakma iránti elhivatottság, a szakterülethez kapcsolódó legújabb irányelvek és technológiák ismerete, türelem, segítőkészség, nyitottság az új ismeretekre, a versenyző készségeinek és igényeinek reális felmérése, sikerorientáltság. A felkészítés során célunk nem csak a feladatokra való felkészítés, hanem egy komplex tudás átadása, amelyet a későbbiekben a felkészítésben részt vevők munkájuk során is kamatoztatni tudnak.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának Szakképzés Fejlesztési Főosztályán kijelölt kollégák - mint a verseny felelősei - tervezik meg a kiválasztási folyamatot és a kiválasztást követően a felkészítés lebonyolítását, a versenyző mentorálását. Itt zajlik minden döntéselőkészítés, döntéshozatal és a versenyző esetleges problémáinak kezelése. A mentorok szorosan együttműködnek a szakértővel és a felkészítőkkel egyaránt. Tevékenységünk a volt versenyzők mentorálását is magába foglalja.

Az elért eredményünk végső soron minden versenyfelkészítésbe bevont egészségügyi szakdolgozó érdeme is, bizonyítva, hogy szakmai felkészültségüknek, humanitásuknak és mindennapos fáradhatatlan munkájuknak köszönhetően európai szinten is versenyképesek.

A versennyel kapcsolatosan további információkat talál a https://www.enkk.hu/index.php/hun/sake-pedmod-2/verseny/skillshungary oldalon.

Weboldal:

https://www.aeek.hu/

https://www.enkk.hu/index.php/hun/

Közösség

Facebook

Flickr